SUMMER COURSES IN AUSTRALIA 2018

โดย สถานทูตออสเตรเลียและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

ฝึกภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา สำหรับน้องๆ อายุ 13 ปีขึ้นไป
8 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561 (4 สัปดาห์) พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

Sydney College of English

Sydney College of English สถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนเปิดการเรียนการสอนมากว่า 30 ปี และเป็นสถาบันภาษาแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนสอนจากหน่วยงาน NEAS ของออสเตรเลีย มีวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ใกล้กับ University of Sydney และ UTS ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ น่าอยู่สวยงาม ปลอดภัยและการคมนาคมสะดวกสบาย

จุดเด่นของโปรแกรม

– เปิดสอนนักเรียนต่างชาติมากว่า 30 ปี เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาที่เปิดดำเนินการมานานที่สุดในเมืองซิดนีย์

– เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า และทัศนศึกษาช่วงบ่าย

– เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ฝึกทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน

– ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเพิ่มทักษะชีวิต

– เรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

– มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดการเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

 • ทัศนศึกษาเต็มวันอย่างเต็มอิ่ม ทุกวันเสาร์ที่วนอุทยานแห่งชาติ Blue Mountains, สวนสนุก Luna Park, เดินเล่นชายหาด Bondi Beach และแวะทักทายจิงโจ้ โคอาล่า ที่สวนสัตว์ Taronga Zoo สวนสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ทุกบ่ายวันจันทร์ถึงศุกร์ สนุกสนานกับกิจกรรม เช่น ดูภาพยนตร์ เล่นกีฬาโบว์ลิ่ง เทนนิส ฟุตบอล
 • ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ เช่น Sydney Tower หอชมวิวที่สูงที่สุด, Sydney Harbour อ่าวที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นที่ตั้งของ Sydney Opera House และ Harbour Bridge เรียนรู้ประวัติศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีของออสเตรเลียที่ Maritime Museum, Power House Museum, ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้น้ำที่ Sydney Aquarium, เพลิดเพลินงานผีมือและงานศิลปะที่ย่าน The Rocks, ชอบปิ้งของที่ระลึก และลิ้มลองอาหารเอเชียที่ย่าน Chinatown และตลาด Paddy’s Market

ราคาสุดคุ้ม

185,000 บาท

ส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินก่อนวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
หรือส่วนลด 5,000 บาท สำหรับลูกค้า AIS*
*ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขของ AIS

ราคารวมค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และกิจกรรมตลอดหลักสูตร
 • ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดโดยสายการบินแควนตัส (น้ำหนักกระเป๋ารวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ค่าเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียน-โฮมสเตย์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม
 • AIS SIM2Fly ช่วงสัปดาห์แรก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ (วงเงิน 1,000,000 บาท)
 • เจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางโดยสถานทูตออสเตรเลียพร้อมของที่ระลึก

ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
ซิมการ์ดออสเตรเลีย น้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ

หมายเหตุ

   • หมดเขตรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2561
   • ค่ามัดจำ 30,000 บาท ภายในวันสมัคร และชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
   • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีนักเรียนยกเลิกการเดินทาง
   • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเน้นถึงประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรียนทีเข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ
   • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรม ในกรณีมีนักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่า 10 คน

รับข้อมูลข่าวสารเรียนต่อกับเรา

ติดตามรับข่าวสารที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ