ผลงานที่ผ่านมา

 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ในเครือมิสซัง
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนพร้านีลวัชระ
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอนุสาส์นวิทยา สมุทรปราการ
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับบริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
 • จัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าสอนภาษาอังกฤษให้กับ บริษัท แอลเมท ไทย จำกัด
 • จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ โรงเรียนป้อมนาคราช
 • จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
 • จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาภาษาอังกฤษร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ
 • จัดโปรแกรมซัมเมอร์สิงคโปร์ช่วงเดือนเมษายน 2553 ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม
 • ผู้บริหารเป็นอาจารย์พิเศษ ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม
 • จัดโครงการเรียนและฝึกงาน ที่ประเทศแคนาดา (โครงการสหกิจศึกษา ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ปี 2553
 • จัดโปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2554 ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม
 • จัดโปรแกรมอบรม สัมมนาดูงานที่ประเทศอังกฤษ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ให้กับคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม
 • จัดโปรแกรมอบรม สัมมนาดูงานที่ประเทศอิตาลี และ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ให้กับคณะอาจารย์ โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม
 • จัดคอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
 • โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรี สู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดคอร์สฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2555 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • จัดโปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2557 ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม
 • จัดโปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2558 ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม
 • จัดโปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2559 ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม

รับข้อมูลข่าวสารเรียนต่อกับเรา

ติดตามรับข่าวสารที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ