เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุพรีม บิสซิเนส เซนเตอร์ จำกัด (SBC Abroad) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและศึกษาดูงาน อาทิเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ อเมริกา สิงค์โปร์ สวิสเซอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น และเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสมาคมไทยแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA(Thai international Education Consultants Association) โดยให้บริการแก่นักเรียนและผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น-ยาว ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย และทำงานด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นอก จากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ ชาวต่างประเทศ ผู้เป็นเจ้าของภาษาให้แก่โรงเรียนชั้นนำของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าสอนตามองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเปิดทำการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการอื่นๆ อีกมากมาย

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาและแนะน
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
วางแผนและจัดการด้านการศึกษา
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน และขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ
บริการสมัครเรียนกับสถาบันต่างๆ
และเลือกสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ดูแลทางด้านเอกสารยื่นวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ
บริการจัดหาที่พัก และรับ-ส่งนักเรียนที่สนามบิน
ให้คำแนะนำและจัดปฐมนิเทศน์
สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ
รับจองตั๋วเครื่องบิน
ราคานักเรียน
ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
จัดทำโครงการซัมเมอร์
Exchange program , Aupair, Work & Study, Work and Travel
รับจัดสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ดูงานตามมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน หรือจัดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม พร้อมที่พักและท่องเที่ยวทัศนศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ
รับจัดกิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
จัดหาอาจารย์ต่างชาติที่มีคุณภาพ
เข้าสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ

รับข้อมูลข่าวสารเรียนต่อกับเรา

ติดตามรับข่าวสารที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ