ข่าวและโปรโมชั่น

  หลักสูตร 1+3 NCUK International Foundation Year การันตีการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในเครือพันธมิตรของ NCUK พร้อมทุนการศึกษามากมายสูงถึง 50% ต่อปีที่อังกฤษ เพื่อเรียนในหลักสูตร Accounting, Business Studies, Economics, Finance, Marketing, IT Mgt., Event Mgt., Logistics & Supply Chain, Sports Business Mgt., Fashion & Textile, Politics, Int. Relation, Media Studies, Journalism, Law, Criminology, Psychology, Engineering, Science และอื่น ๆ อีกมากมาย ???? หลักสูตร 1+2 NCUK International Year One คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก่อนเข้าศึกษาต่อชั้นมหาวิทยาลัยปีที่

read more

  โฟนิคส์ (Phonics) คืออะไร ขอเริ่มจากการยกตัวอย่างก่อนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่รู้จัก โฟนิคส์ (Phonics) มาก่อน เช่น Cat เรารู้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่า แคท ถ้าเรียนโฟนิคส์ (Phonics) คำนี้จะออกเสียงเป็น เขอะ-แอะ-เทอะ Bag โดยทั่วไปคนไทยคุ้นที่จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงเดียวว่า แบก แต่ถ้าเป็น โฟนิคส์ (Phonics) จะมีสามเสียงคือ เบอะ-แอะ-เกอะ ออกเสียงได้ แบก เหมือนกัน พอจะเห็นความแตกต่างภาษาอังกฤษที่คนไทยเราคุ้นเคยกับโฟนิคส์ (Phonics) แล้วนะคะ
เราจะพบว่าเด็กไทยท่อง ABC จนถึง Z ได้เกือบทุกคน แต่อ่านคำใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากที่ครูสอนไม่ได้ เพราะเราสอนเด็กด้วยวิธีท่องจำ ซึ่งที่เราสอนให้เด็กท่อง A(เอ) B(บี) C(ซี) D(ดี) E(อี) ….. Z(ซี) นั้นเป็นชื่อเรียกตัวอักษร (Alphabets) ทั้ง 26 ตัว แต่สำหรับโฟนิคส์ (Phonics) แล้วจะมีหน่วยเสียงถึง 42 เสียง

read more

เรามาเปรียบเทียบเบื้องต้นของการสอบทั้ง 3 แบบนี้กัน TOEIC ใช้สำหรับการยื่นสมัครงาน
เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดใน 3 แบบนี้ TOEFL ใช้สำหรับการยื่นเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ในระบบอเมริกา
Part Speaking และ Writing ของการสอบ TOEFL ยากที่สุด IELTS ใช้สำหรับการยื่นเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ในระบบอังกฤษ
Part Reading และ Listening ของการสอบ IELTS ยากที่สุด TOEIC ( Test of English for International Communication ) เป็นการวัดภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร คะแนน TOEIC มีไว้สำหรับการสมัครงาน เพื่อเป็นการรับรองว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ การสอบ TOEIC มี 2 parts คือ Listening Reading ข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choice ทั้งหมด (ง่ายกว่าการสอบ TOEFL มาก) ผล TOEIC เอาไว้ใช้สมัครงาน สายการบิน โรงแรม

read more

รับข้อมูลข่าวสารเรียนต่อกับเรา

ติดตามรับข่าวสารที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ