TOEFL IELTS  TOEIC แตกต่างกันอย่างไร?

เรามาเปรียบเทียบเบื้องต้นของการสอบทั้ง 3 แบบนี้กัน

TOEIC
ใช้สำหรับการยื่นสมัครงาน
เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดใน 3 แบบนี้
TOEFL
ใช้สำหรับการยื่นเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ในระบบอเมริกา
Part Speaking และ Writing ของการสอบ TOEFL ยากที่สุด
IELTS
ใช้สำหรับการยื่นเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ในระบบอังกฤษ
Part Reading และ Listening ของการสอบ IELTS ยากที่สุด


TOEIC ( Test of English for International Communication )

เป็นการวัดภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร คะแนน TOEIC มีไว้สำหรับการสมัครงาน เพื่อเป็นการรับรองว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
การสอบ TOEIC มี 2 parts คือ

 • Listening
 • Reading

ข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choice ทั้งหมด (ง่ายกว่าการสอบ TOEFL มาก)
ผล TOEIC เอาไว้ใช้สมัครงาน สายการบิน โรงแรม และบริษัทระดับนานาชาติต่างๆที่การทำงานของตำแหน่งนั้นๆจำเป็นต้องใช้หรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เช่น ปตท ,การบินไทย , Chevron

คะแนน TOEIC ทั้ง 2 Parts มีดังนี้

Listening เต็ม 495
Reading เต็ม 495.
Total = 990
มาตรฐานการสมัคงานทั่วไปอยู่ที่  600 – 650 คะแนน

 


TOEFL ( The Test of English as a Foreign Language )

เป็นของอเมริกา ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากน้อยแค่ไหน 

จุดประสงค์คือสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ สามารถนำคะแนนสอบใช้ยื่นเข้าเรียนต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอกคณะที่เป็นหลักสูตร International ในประเทศได้
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะ Require คะแนนขั้นต่ำที่

 • 79/120
 • หรือ550/677(แบบเก่า)

ข้อสอบTOEFL มี 4 Parts

 • Reading
 • Listening
 • Speaking
 • Writing

คะแนนสอบ TOEFL ถือว่าเป็นมาตรฐานในการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกา การสอบในปัจจุบันเรียกว่า Internet-Based Test (TOEFL IBT)

ส่วนคะแนนเต็มของการสอบแบบ IBT คือ

 • 120 คะแนน
 • เทียบกับรุ่นเก่า Paper Base เต็ม 677

Part ละ 30 คะแนน คะแนนขั้นต่ำที่พอจะยอมรับได้สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศคือ 80 (หรือเทียบเท่า 550 ในแบบเดิม -Paper-Based Test)

หากจะเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง ต้องให้ได้ 100 ขึ้นไป
ดังนั้นถ้าใครคิดเรียนต่อใน อเมริกา ก็ต้องเตรียมตัวสอบ TOEFL ได้เลย
การสมัครสอบ TOEFL ต้องสมัครออนไลน์ ที่ https://www.ets.org/toefl/ibt/about


IELTS ( International English Language Testing System )

เป็นการสอบในระบบอังกฤษ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเช่นกัน ถ้าคิดไปเรียนต่อทางอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็จะต้องใช้คะแนน IELTS
การสอบ IELTS ใช้ ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ 4 ทักษะ คือ

 • การฟัง
 • การอ่าน
 • การเขียน
 • การพูด

รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา
IELTS เป็นข้อสอบที่ร่วมมือกันของ 3 สถาบันคือ

 • The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)
 • บริติช เคานซิล
 • และIDP : IELTS Australia

ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ระดับนานาชาติสูงสุด
IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • Academic สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกสาขา
 • General Training สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ

แต่บางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครเรียนสอบ Academic Module อันเนื่องมาจากมีความยากง่ายของสาขา ซึ่งผู้สมัครสามารถสอบถามโดยตรงกับสถาบันนั้น หรือเจ้าหน้าที่แนะแนว หรือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
สมัครได้ที่ British Council ในประเทศไทย

คะแนนสอบ IELTS
คะแนนจะแบ่งเป็นระดับ 1-9 คะแนนขั้นต่ำก็ไม่ควรต่ำกว่า 6.5
 มหาวิทยาลัยดังๆก็อาจกำหนดเป็นระดับ 7-8

 

Share

รับข้อมูลข่าวสารเรียนต่อกับเรา

ติดตามรับข่าวสารที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ